Türkiyede Su Durumu Nedir ? Su Stresi Nedir?

Türkiyede Su Durumu Nedir ? Su Stresi Nedir?

Türkiyede Su Durumu Nedir ?  RİSK ? Türkiye, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen, SU STRESLİ ülkeler sınıfındadır.
Su stresi nedir? 1 yıllık içme suyunun kişi başına 1.700 metreküpün altına düştüğü duruma verilen ad. Birleşmiş Milletler’in onayladığı uzman araştırmalarına göre dünyada su talebi 2035 itibariyle arzın % 40’ının üzerine çıkacaktır.

Türkiye, aşırı sıcaklıklara sahip “yarı kurak” bir bölge de yer almaktadır. Türkiye’ye düşen ortalama yağış miktarı 643 mm ile dünya ortalamasının oldukça altındadır.

2015 yılında 1.422 metreküp olarak hesaplanan kişi başına düşen su miktarı, 2017 yılı itibariyle, 1.386 metreküp olarak hesaplanmaktadır. 2020 yılında bu oran %40 daha düştü. Avrupa’daki ve Dünyadaki diğer ülkeler incelendiğinde, Türkiye, kişi başına kullanılabilir su miktarı açısından su sıkıntısı çeken ülkelerden biri olarak göze girmektedir.

Dünyada Su Stresi Haritası
Dünyada Su Stresi Haritası
Türkiyede Su Durumu Nedir Su Stresi Nedir
Türkiyede Su Durumu Nedir Su Stresi Nedir

Türkiyede Su Durumu Nedir ?

Türkiye’de hane halkı su tüketim oranı toplama göre nüfus artığı için gün geçtikçe artış göstermektedir. 2016 yılında; %10 olan hane halkı tüketim payının; 2023 yılında artan nüfus ile %16,5 seviyesine çıkması beklenmektedir.

Türkiyede İçme Suyu Kullanımı
Türkiyede İçme Suyu Kullanımı
Yaşadığınız havzada susuzluk olabilir.  Nehir Havzaları farklı nüfusu ve su potansiyelleri nedeniyle önemli farklılıklar göstermektedir. Bazı havzalardaki su kıtlığı tehdidinin nedeni, bölgedeki nüfustur.  Lakin bilinçli su kullanımı ile bunu tersine çevirmek elimizde.

Türkiyede Su Durumu Nedir ?

Hangi Şehir Ne Kadar Su Tüketiyor ?

Türkiye’nin en yüksek nüfusa sahip 20 ilini su ile beslemek için kimi zaman farklı havzalardan kentlere su taşımak gerekebiliyor. İstanbul, nüfus yoğunluğuna göre Türkiye’nin en çok su tüketen ili olsa da, su tüketimi her zaman nüfusla orantılı olmak zorunda değildir. Sıcaklık, kullanım alışkanlıkları, turistik faaliyetler ve kayıp/kaçak oranı da belirleyici olabiliyor.
  • İSTANBUL*  1.040.000.965 M³
  • ANKARA  477.687.000 M³
  • İZMİR  229.309.910 M³

* İstanbul’un baraj suyu kullanım miktarına Melen Çayı ve Yeşil çay sistemlerinden tedarik edilen su da dahildir.

  •  BARAJ SUYU
  •  YERALTI SUYU
Türkiye Su Stresi Haritası Su Ayak İzi Karbon
Türkiye Su Stresi Haritası Su Ayak İzi Karbon

Dünyadaki Küresel Su Kaynakları

Dünya’daki toplam su miktarı yaklaşık 1,4 milyar km3 civarındadır. Yeryüzünün %75’i okyanuslar tarafından tuzlu su ile kaplanmış olsa da toplam suyun sadece %2,5’i tatlı sudur.

Yeryüzündeki tatlı su; donmuş buzullar, buz kütleleri veya akiferlerdeki yer altı suyundan oluşmaktadır. Su yerinde durmaz; mevcut su döngüsü sayesinde, su miktarı azalmaz, bir yerden başka bir yere ve bir kişiden başka bir kişiye doğru hareket eder.

İzometrik su döngüsü suyun yüzeyden nasıl buharlaştığını, atmosfere nasıl yükseldiğini, nasıl soğuduğunu, bulutları oluşturmak için nasıl  yoğunlaştığını ve nasıl tekrar yüzeye çökerek düştüğünü açıklamaktadır.

Su; karada, genellikle topraktan, bitkilerden (terleme yoluyla) ve göller ile akarsulardan buharlaşır. Aslında, atmosfere giren suyun yaklaşık %15’i, Dünya’nın kara yüzeylerinin ve bitkilerin terleme yoluyla buharlaşmasından oluşmaktadır. Buharlaşma, Dünya’nın yüzeyini ve aşağı atmosferi serinletmeye, aynı zamanda bulutların oluşması için atmosfere su sağlamaya
yardımcı olmaktadır.

İzometrik su döngüsü Isometric Water Cycle

İzometrik su döngüsü Isometric Water Cycle
İzometrik su döngüsü Isometric Water Cycle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir